Πρόσκληση: Α. Συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών της Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής κλ. ΠΕ11 – Β. Αίτηση τοποθέτησης αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ κλ. ΠΕ11

Μετάβαση στο περιεχόμενο