Μερική ανάκληση της αριθμ. 100243/Η2/12-8-2021 (ΑΔΑ: 67ΡΠ46ΜΤΛΗ-8ΛΥ) Υπουργικής Απόφασης «Γ’ Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 και 2022, 2023 & 2024 Ν. Ημισφαιρίου με προτίμηση Ήπειρος

Μετάβαση στο περιεχόμενο