Ημερίδα για εκπαιδευτικούς ΠΕ70 της Β΄ τάξης με θέμα: «Δειγματική διδασκαλία στο μάθημα της Γλώσσας στη Β΄ τάξη του δημοτικού. Σχεδιασμός, τεχνικές και καλές πρακτικές διδασκαλίας»

Μετάβαση στο περιεχόμενο