Ημερίδα για εκπαιδευτικούς ΠΕ70 της Στ΄ τάξης με θέμα: «Δειγματική διδασκαλία στο μάθημα της Γλώσσας στην Στ΄ τάξη του δημοτικού. Σχεδιασμός, τεχνικές και καλές πρακτικές διδασκαλίας»

Μετάβαση στο περιεχόμενο