Φοίτηση μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα ιδιωτικά και ξένα σχολεία της ημεδαπής – Λειτουργία ιδιωτικών συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων. – Υποβολή αιτήσεων για χορήγηση άδειας με αποδοχές για ανατροφή τέκνου. – Υποβολή αναφορών ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού μέσω της Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας

Μετάβαση στο περιεχόμενο