Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών Δημόσιων & Ιδιωτικών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής με τίτλο «Διαχείριση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας»

Μετάβαση στο περιεχόμενο