Επιμορφωτική δράση/εργαστήριο με θέμα: “Το STEM/STEAM στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων”

Μετάβαση στο περιεχόμενο