Επιμορφωτική δράση εκπαιδευτικών ΠΕ79.01 και ΤΕ16 κλ. Μουσικής με θέμα: «Τεχνολογικός εξοπλισμός και ψηφιακά μέσα για τον εμπλουτισμό του μαθήματος της μουσικής και τη διεξαγωγή των σχολικών εορτών»

Μετάβαση στο περιεχόμενο