Επείγουσα ενημέρωση – Νέα αίτηση απονομής σύνταξης για τους προς συνταξιοδότηση εκπαιδευτικούς

g_prosopikou

Επείγουσα ενημέρωση – Νέα αίτηση απονομής σύνταξης για τους προς συνταξιοδότηση εκπαιδευτικούς

Επείγουσα ενημέρωση – Νέα αίτηση απονομής σύνταξης για τους προς συνταξιοδότηση εκπαιδευτικούς

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους  υποψήφιους προς συνταξιοδότηση εκπαιδευτικούς, κατόπιν σχετικού εγγράφου του e-ΕΦΚΑ (αριθ. πρωτ. 315962/26-06-2023), ότι θα προστεθούν επιπλέον πεδία στο Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.). Ως εκ τούτου πρέπει να συμπληρωθεί η νέα αίτηση την οποία σας επισυνάπτουμε μαζί με τις οδηγίες για τη συμπλήρωσή της. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η πρόληψη λαθών και η επίσπευση στον χρόνο έκδοσης συνταξιοδοτικών πράξεων. Συνεπώς, θα πρέπει το νέο έντυπο να συμπληρωθεί με ιδιαίτερη προσοχή και αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου και να μας αποσταλεί στην υπηρεσία το αργότερο μέχρι τέλος Ιουλίου. Η νέα αίτηση συμπληρωμένη:

1) Μπορεί να ταυτοποιηθεί ψηφιακά μέσω του gov.gr στην υπηρεσία «ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου», ακολουθεί ο σχετικός σύνδεσμος και να μας την προωθήσετε στο κεντρικό email της υπηρεσίας (σε ένα ψηφιακό αντίγραφο)

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou

2) Να κατατεθεί στην υπηρεσία (σε πέντε αντίγραφα) ή

3) Να σταλεί ταχυδρομικά στη υπηρεσία (σε πέντε αντίγραφα)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΚΑ – ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο