Επαναπροκήρυξη- πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή του 3ου 6/θ Δημοτικού Σχολείου Ιτέας της Διεύθυνσης Π.Ε. Φωκίδας

Μετάβαση στο περιεχόμενο