Επαναπροκήρυξη-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο