Επανακαθορισμός της Σχολικής Περιφέρειας των 1ου , 2ου , 3ου ΝΓ Θρακομακεδόνων, 19ου, 2ου, 9ου, 14ου, 17ου, 4ου, 8ου, 13ου, 15ου, 26ου, 27ου, 29ου, 30ου, 31ου ΝΓ Αχαρνών

Μετάβαση στο περιεχόμενο