Ενημερωτικό Δελτίο Τύπου Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής – Συνάντηση εργασίας του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής με τον Δήμαρχο Παιανίας και την Αντιδήμαρχο Παιδείας & Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δ. Παιανίας

dieythinsi-photo

Ενημερωτικό Δελτίο Τύπου Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής – Συνάντηση εργασίας του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής με τον Δήμαρχο Παιανίας και την Αντιδήμαρχο Παιδείας & Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δ. Παιανίας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση εργασίας του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής με τον Δήμαρχο Παιανίας και την Αντιδήμαρχο Παιδείας & Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δ. Παιανίας

Σήμερα, Πέμπτη 24-11-2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, κ. Παπαχρήστου, με τον Δήμαρχο Παιανίας, κ. Μάδη και την Αντιδήμαρχο Παιδείας & Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δ. Παιανίας, κ. Ανδρέου, όπου συζητήθηκαν όλα τα θέματα που με σχετικό υπόμνημα είχε καταθέσει η ΔΙ.Π.Ε. Αν. Αττικής.
Η συνάντηση έγινε σε εξαιρετικό κλίμα προκειμένου από κοινού να ενισχυθούν οι δεσμοί συνεργασίας της Εκπαίδευσης με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Συζητήθηκαν θέματα όπως, χρηματοδότηση των σχολείων, λειτουργία της τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κτιριακή υποδομή, αναβαθμίσεις υποδομών/δικτύων/ εγκαταστάσεων, καθαριότητα σχολικών μονάδων, αξιοποίηση σχολικών κτιρίων-υποδομών και λοιπών εγκαταστάσεων, αξιοποίηση κονδυλίου του Υ.ΠΑΙΘ. για τον εξοπλισμό των σχολικών βιβλιοθηκών, πρόβλεψη βοηθών τραπεζοκόμων για τα σχολεία, Σχολικά Συμβούλια και άλλα.
Ο Δήμαρχος τόνισε, ότι έχει εξασφαλιστεί επάρκεια πετρελαίου για τις σχολικές μονάδες και υπάρχει πρόνοια για την κάλυψη όλων των λειτουργικών αναγκών των σχολείων. Περαιτέρω, ανέφερε ότι ο δήμος εξασφάλισε ικανό εργατικό δυναμικό μέσω ΟΑΕΔ για να ανταποκρίνεται ταχύτατα στις ανάγκες των σχολείων, όπως: συντήρηση, βαψίματα και άλλες εργασίες που είναι αναγκαίες στα σχολεία του Δήμου. Ανέφερε επίσης, ότι θα επιταχυνθεί από τον Δήμο η διαδικασία για την αξιοποίηση προβλεπόμενου κονδυλίου του ΥΠΑΙΘ για τον εξοπλισμό των σχολικών βιβλιοθηκών. Παράλληλα, συζητήθηκαν στεγαστικά θέματα συγκεκριμένης σχολικής μονάδας και υπήρξε δέσμευση από τον Δήμο για την άμεση τακτοποίησή τους.
Η ΔΙ.Π.Ε. Ανατ. Αττικής είναι στη διάθεση της Σχολικής Επιτροπής για την διοργάνωση ενημερωτικών επιμορφωτικών συναντήσεων με τους Γονείς/Κηδεμόνες των σχολείων μας σε συνεργασία και με την Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων. Υπήρξε κοινή επιθυμία για ενίσχυση της συνεργασίας και συνέργειας μεταξύ των δυο θεσμών προς όφελος των μαθητών-τριών μας, των εκπαιδευτικών και των τοπικών κοινωνιών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο