Ενημερωτικό Δελτίο Τύπου Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής – Συνάντηση εργασίας του Διευθυντή Π.Ε. Ανατολικής Αττικής με τον Δήμαρχο Κρωπίας & στελέχη του Δήμου

dieythinsi-photo

Ενημερωτικό Δελτίο Τύπου Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής – Συνάντηση εργασίας του Διευθυντή Π.Ε. Ανατολικής Αττικής με τον Δήμαρχο Κρωπίας & στελέχη του Δήμου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση εργασίας του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

με τον Δήμαρχο Κρωπίας & στελέχη του Δήμου

Σήμερα, Παρασκευή 25-11-2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής κ. Κ. Παπαχρήστου με τον Δήμαρχο Κρωπίας, κ. Δ. Κιούση, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, κ. Σ. Κόλλια, τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Π. Πολίτη, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, κ. Θ. Κιούση και τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης και Οικονομικών, κ. Α. Ντούνη.
Στη συνάντηση κατατέθηκε υπόμνημα της ΔΙ.Π.Ε. Ανατολικής Αττικής με θέμα τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών και των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας. Συζητήθηκαν θέματα όπως, χρηματοδότηση των σχολείων, λειτουργία της τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κτιριακή υποδομή, αναβαθμίσεις υποδομών/δικτύων/ εγκαταστάσεων, καθαριότητα σχολικών μονάδων, φύλαξη σχολικών κτιρίων σε ώρες μη λειτουργίας τους και άλλα.
Υπήρξε ενημέρωση εκατέρωθεν και εποικοδομητικός διάλογος για όλα τα θέματα που απασχολούν τις σχολικές μονάδες του Δήμου Κρωπίας. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης κ. Παπαχρήστος επεσήμανε την άμεση ανταπόκριση του Δήμου σε όλα τα θέματα που απασχολούν τις σχολικές μονάδες και εξήρε τη δημιουργία δικτύου επικοινωνίας του Δήμου με τις σχολικές μονάδες.
Συζητήθηκε, επίσης, το θέμα της ενίσχυσης της ισότιμης πρόσβασης των μαθητών/μαθητριών Ρομά στην εκπαίδευση και οι δυνατότητες αύξησης της συμμετοχής τους. Επισημάνθηκαν καλές πρακτικές του Δήμου προς την κατεύθυνση αυτή και υπήρξε δέσμευση και από τις δυο πλευρές για κοινή δράση και προώθηση όλων των θεμάτων που αναδεικνύονται. Η συνάντηση ενίσχυσε περαιτέρω τους δεσμούς συνεργασίας και συνέργειας των δύο φορέων προς όφελος των μαθητών-τριών μας, των εκπαιδευτικών και των τοπικών κοινωνιών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο