Ενημερωτικό Δελτίο Τύπου Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής – Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής με την Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών-Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

dieythinsi-photo

Ενημερωτικό Δελτίο Τύπου Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής – Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής με την Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών-Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

22-11-2022
Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής με την Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών-Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τη Δευτέρα 21-11-2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση εργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών-Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από πρόσκληση της τελευταίας.
Συζητήθηκαν θέματα που τέθηκαν από την Ένωση και αφορούσαν, μεταξύ άλλων:

 1. Την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων με την ολοκλήρωση όλων των υπηρεσιακών μεταβολών μέχρι την άνοιξη και την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών την 1/9 εκάστου έτους.
 2. Τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών-Διευθυντριών σχολικών μονάδων και το ενδεχόμενο, όπως επισημάνθηκε από την Ένωση, τα προβλεπόμενα Συμβούλια να μην πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
 3. Την εσωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων.
 4. Το ολοήμερο σχολείο, στην ενιαία κατεύθυνση διαμόρφωσης ενός Τύπου ολοήμερου για όλα τα παιδιά, με βασικό στοιχείο τη Μελέτη-Προετοιμασία και την παροχή δωρεάν γευμάτων.
 5. Το εξαντλητικό ωράριο των Διευθυντών-Διευθυντριών σχολικών μονάδων, την αύξηση της γραφειοκρατίας και την έλλειψη επαρκούς στήριξης που τους/τις οδηγεί σε εξουθένωση και αλλοίωση του ρόλου τους.
 6. Την υποστήριξη των σχολείων με ενίσχυση του θεσμού των Ψυχολόγων και των Κοινωνικών Λειτουργών.
 7. Τις σχέσεις των σχολείων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και τα θέματα που προκύπτουν και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης από τις υπηρεσίες των Δήμων (πόροι, καθαριότητα, υγιεινή, ασφάλεια).
 8. Την έλλειψη χρόνου για τις συνεδριάσεις της ολομέλειας του Συλλόγου Διδασκόντων, γεγονός που δυσκολεύει τη λειτουργία του σχολείου και αποδυναμώνει τον παιδαγωγικό χαρακτήρα του.

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, κ. Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, επεσήμανε τον σημαντικό ρόλο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών-Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην προώθηση όλων των θεμάτων της Εκπαίδευσης και τις διαχρονικές προσπάθειες που αυτή καταβάλλει για την επίλυση των ανωτέρω ζητημάτων. Τόνισε την αναγκαιότητα της επικοινωνίας μεταξύ Υ.ΠΑΙ.Θ. και των φορέων της Εκπαίδευσης στην κατεύθυνση μιας γόνιμης συνεργασίας.
Ενημέρωσε για όλες τις ενέργειες της ΔΙ.Π.Ε. Αν. Αττικής, αναφορικά με:

 • τη στελέχωση των σχολικών μονάδων,
 • την εξωστρέφεια και τη συνεργασία,
 • τις συναντήσεις με τους/τις Διευθυντές/Διευθύντριες για την ενδυνάμωσή τους,
 • την προώθηση των σχετικών θεμάτων των σχολικών μονάδων στους οικείους Δήμους,
 • τις σχέσεις οικογένειας-σχολείου,
 • τα προβλήματα που δημιουργούνται, λόγω της αυξανόμενης πίεσης από πολλούς φορείς προς στα σχολεία,
 • τη λήψη αποφάσεων στις σχολικές μονάδες και
 • το ρόλο των Διευθυντριών/Διευθυντών στην επίλυση των συγκρούσεων και τη διαχείριση των κρίσεων, αλλά κυρίως τα μέτρα πρόληψης.

Και από τις δυο πλευρές τονίστηκε η χρησιμότητα της συνεργασίας και η συνέχιση του διαλόγου για την αποτελεσματική προώθηση και επίλυση των ζητημάτων.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής με την Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών-Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο