Ενημερωτικό Δελτίο Τύπου Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής – Απολογισμός λειτουργίας και δράσεων Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022 – Ιανουαρίου 2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο