Ενημερωτικό Δελτίο – Επιμορφωτική Συνάντηση της Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής με τους/τις Διευθυντές/ντριες και τους/τις εκπαιδευτικούς των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ των σχολικών μονάδων της Α΄ περιοχής της Ανατολικής Αττικής

Μετάβαση στο περιεχόμενο