Ενημέρωση για την συμπλήρωση υπεύθυνων δηλώσεων οικογενειακής κατάστασης μονίμων εκπαιδευτικών Π.Ε. Ανατ. Αττικής για το σχολικό έτος 2022-2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο