Ενημέρωση αποσπασμένων εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στη Δ.Π.Ε. Ημαθίας σχετικά με τη συμπλήρωση Υπεύθυνων Δηλώσεων οικογενειακής κατάστασης

Μετάβαση στο περιεχόμενο