Διαβίβαση πρόσκλησης σε δια ζώσης επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: Νέο Πρόγραμμα Σπουδών – Διδακτικός σχεδιασμός

Μετάβαση στο περιεχόμενο