Διαδικασία χορήγησης μακροχρόνιων αδειών σχολικού έτους 2024-2025 σε εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ – Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 125 του ν. 4926/2022 (Α΄ 82)

Μετάβαση στο περιεχόμενο