Διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας αναπληρωτών και δικαιολογητικά πρόσληψης – ΣΤ Φάση προσλήψεων 2022-2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο