Διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας αναπληρωτών και δικαιολογητικά πρόσληψης – Ή Φάση προσλήψεων 2022-2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο