Απόσπαση εκπ/κών Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθήνας για το Σχολικό Έτος 2024- 2025

Μετάβαση στο περιεχόμενο