Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) για το σχ. έτος 2022-2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο