Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε., Δ.Ε. στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία & Περιφερειακές Υπηρεσίες) για το σχ. έτος 2022-2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο