Απόφαση καθορισμού ομάδων σχολείων αρμοδιότητας Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής για τις τοποθετήσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης (σύμφωνα με το ΠΔ 50/96 – Α’ 45)

Μετάβαση στο περιεχόμενο