Αποφάσεις τοποθέτησης – διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Ή Φάση) & ΕΕΠ-ΕΒΠ (2η ΕΙΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής και ονομαστικός πίνακας προσληφθέντων

Μετάβαση στο περιεχόμενο