Ανοικτή Πρόσκληση για την Επιτροπή Κριτών του 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας με τίτλο «Οι αθέατες πλευρές της ενδοσχολικής βίας – Προσεγγίσεις και καλές πρακτικές» (The Unseen Sides of School Bullying: Approaches and Good Practices)

Μετάβαση στο περιεχόμενο