Ανακοίνωση της με αρ. 25/16-11-2023 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Ανατ. Αττικής ως Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο