Ανακοίνωση της με αρ. 24/06-11-2023 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Ανατ. Αττικής ως Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο