Ανακοίνωση της με αρ. 2/14-02-2023 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Ανατ. Αττικής

pyspe

Ανακοίνωση της με αρ. 2/14-02-2023 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Ανατ. Αττικής

ΠΡΑΞΗ 2/14-02-2023

Θέμα 3ο: Γνωμοδότηση χορήγησης συνάφειας μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων σπουδών αναπληρωτών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΕ06 ΕΚΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΑΕΠ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Θέμα 8ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών για χορήγηση ΜΚ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΕ06 ΕΚΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο