Ανακοίνωση της με αρ.1/27-09-2022 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Ανατ. Αττικής ως Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών

Μετάβαση στο περιεχόμενο