Ανακοίνωση ΄Γ προσωπικού Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής για την υποβολή δήλωσης για οριστική τοποθέτηση – βελτίωση οργανικής εκπ/κών Ειδικής Αγωγής και όσων εντάχθηκαν σε Ειδική Κατηγορία Μετάθεσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο