Α. Συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ79.01 Β. Συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ86 Γ. Δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ06 που τελούν στη Διάθεση

Μετάβαση στο περιεχόμενο