Θέμα 3ο: Γνωμοδότηση χορήγησης συνάφειας μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων σπουδών αναπληρωτών Θέμα 8ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών για χορήγηση ΜΚ  ...

Ανακοίνωση της με αρ. 2/14-02-2023 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Ανατ. Αττικής

Θέμα 3ο: Γνωμοδότηση χορήγησης συνάφειας μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων σπουδών αναπληρωτών Θέμα 8ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών για χορήγηση ΜΚ  ...

Μετάβαση στο περιεχόμενο