Προσοχή, ενημέρωση 27/12/2022: Παραθέτουμε μήνυμα από την πλατφόρμα υποβολής της αίτησης: Όσοι των υποψηφίων έχουν ήδη υποβάλει οριστικά την...

Σημαντική παρατήρηση ως προς την υποβολή αιτήσεων για θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Προσοχή, ενημέρωση 27/12/2022: Παραθέτουμε μήνυμα από την πλατφόρμα υποβολής της αίτησης: Όσοι των υποψηφίων έχουν ήδη υποβάλει οριστικά την...

Μετάβαση στο περιεχόμενο