Παιχνίδια Ρητορικής Τέχνης στο Σχολείο – Σκέφτομαι… Εκφράζομαι… Επικοινωνώ – Ο λόγος για τη μουσική… η μουσική του λόγου...

4ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Παιχνίδια Ρητορικής Τέχνης στο Σχολείο – Σκέφτομαι… Εκφράζομαι… Επικοινωνώ – Ο λόγος για τη μουσική… η μουσική του λόγου...

Μετάβαση στο περιεχόμενο