* Ενημερώνουμε ότι η διαδικασία δηλώσεων βελτίωσης – οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής θα πραγματοποιηθεί σε δεύτερο χρόνο...

Πρόσκληση προς τους εκπ/κούς ΕΑΕ & εκπ/κούς ειδικής κατηγορίας της Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής για υποβολή Δήλωσης Βελτίωσης – Οριστικής Τοποθέτησης

* Ενημερώνουμε ότι η διαδικασία δηλώσεων βελτίωσης – οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής θα πραγματοποιηθεί σε δεύτερο χρόνο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο