Ενημέρωση λειτουργικών κενών - πλεονασμάτων σχολικού έτους 2020-2021

ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΝΤΡΙΕΣ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ/ΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.23/16152

 


Share