Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας

000000ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΦΕΚ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

 

000000ΦΕΚ 2888

 


 

Share