Πρόσκληση για τη συγκρότηση Ομάδας Εκπ/κών - πιστοποιημένων Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) στις βιντεοσκοπήσεις των μαθημάτων της Εκπ/κής Τηλεόρασης

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 43569/ΓΔ4/06-04-2020

 


 

Share