Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου σε Δομές Υποδοχής για την Εκπ/ση Προσφύγων (ΔΥΕΠ)

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.159/31832/23-10-2019

 


 

Share