ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπ/ση (άρθρο 46 του ν.4692/2020)

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 147612/Ε4/29-10-2020

000000 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

000000 ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

 


 

Share