Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπ/σης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α'102), όπως ισχύει, για το σχ. έτος 2020-2021

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 147611/Ε1/29-10-2020

 


 

Share