Διαδικασία & Δικαιολογητικά ανάληψης υπηρεσίας αναπληρωτών εκπ/κών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών λόγω του κορωνοϊού [Άρθρο 35 ν.4722/2020 (Α' 177)]

000000 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

000000 ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

000000 ΕΝΤΥΠΟ 1

000000 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ05 - Α ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

000000 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ06 - Α ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

000000 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ07 - Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

000000 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ08 - Α ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

000000 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11 - Α & Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

000000 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11 ΕΑΕ - Α ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

000000 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60 - Α & Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

000000 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 - Α & Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ & ΑΜΩ Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

000000 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ - Α ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

000000 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 ΣΜΕΑΕ - Α ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

000000 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 ΤΥ-ΖΕΠ - Α ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

000000 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70ΕΑΕ - ΤΕ - Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

000000 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ79 - Α & Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

000000 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ86 - Α ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

000000 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ91 - Α ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

 


 

 

Share