Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΒΠ και ΕΕΠ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών 3μηνης (κατ' ελάχιστον) διάρκειας για κάλυψη λειτουργικών κενών λόγω Covid-19 κατά το σχ. έτος 2020-2021

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 137464/Ε4/09-10-2020

 


 

Share