Δήλωση προτίμησης τοποθέτησης Αναπληρωτών Εκπ/κών Γ' Φάση Προσλήψεων - Γενική Παιδεία

000000 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

000000 ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

000000 ΚΕΝΑ ΠΕ60 - Α & Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

000000 ΚΕΝΑ ΠΕ70 - Α & Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

000000 ΚΕΝΑ ΠΕ06 - ΑΠΩ & ΑΜΩ - Α & Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

000000 ΚΕΝΑ ΠΕ07 - ΑΠΩ & ΑΜΩ - Α & Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

000000 ΚΕΝΑ ΠΕ08 - ΑΠΩ & ΑΜΩ - Α & Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

000000 ΚΕΝΑ ΠΕ11 - ΑΠΩ & ΑΜΩ - Α & Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

000000 ΚΕΝΑ ΠΕ79 - ΑΠΩ & ΑΜΩ - Α & Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

000000 ΚΕΝΑ ΠΕ86 - ΑΠΩ & ΑΜΩ - Α & Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

000000 ΚΕΝΑ ΠΕ91 - ΑΠΩ & ΑΜΩ - Α & Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

 


 

Share