Πρόσκληση υποψήφιων εκπ/κών Π.Ε. & Δ.Ε. ΕΑΕ για υποβολη αίτησης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών 3μηνης (κατ' ελάχιστον) διάρκειας για κάλυψη λειτουργικών κενών λόγω Covid-19

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 127566/Ε1/23-09-2020

 


 

Share