Σημαντική ενημέρωση για ΕΕΠ - ΕΒΠ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΕΠ - ΕΒΠ

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ που έχουν εκκρεμότητες που αφορούν σε δικαιολογητικά αναγνώρισης προϋπηρεσίας, να τις διευθετήσουν άμεσα, αποστέλλοντας τα εκκρεμούντα έγγραφα στο espa@dipe-anatol.att.sch.gr, προκειμένου αυτά να διαβιβαστούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής.

Υπενθυμίζουμε ότι, σε περίπτωση που η προϋπηρεσία δεν προέρχεται από σχολεία, απαιτείται βεβαίωση του φορέα απασχόλησης, όπου θα αναφέρονται οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση και το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο) και η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

Σε περίπτωση μειωμένου ωραρίου, να αναγράφονται οι ώρες απασχόλησης στον φορέα, ανά εβδομάδα.

Επίσης, χρειάζεται βεβαίωση του φορέα, στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του και αν αυτός υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.4354/2015 (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ).

Υπενθυμίζουμε ότι απαιτούνται επιπλέον τα σχετικά ένσημα (ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα), που αποδεικνύουν ότι, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η προϋπηρεσία, ο/η εργαζόμενος/-η ήταν ασφαλισμένος/-η.

 

Με εκτίμηση,

Τμήμα Β΄ Οικονομικού (Θέματα Αναπληρωτών)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 


 

Share